Zapytanie ofertowe

Z dnia 21.06.2017 r. ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Internacjonalizacja działalności gospodarczej firmy MDR Dystrybucja Sp. z .o. Sp. k. celem wprowadzenia laptopów własnej marki na rynki zagraniczne”, zwanego dalej „Projektem” dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, OŚ priorytetowa l: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Zapytanie ofertowe MDR„Internacjonalizacja MŚP”.